Lopende onderzoeken

Momenteel is er één lopend onderzoek, wil je mee doen? klik hieronder:

[let op: je mag maar één keer mee doen met dit onderzoek, dus als je al hebt mee gedaan, niet klikken a.u.b.]

Dit onderzoek loopt tot 31 december 2021. Het volgende onderzoek is gepland voor begin 2022

Kijk hier voor [afgeronde onderzoeken] en [resultaten]